Yasemin Şentürk


19 mayıs 1919

19 mayıs 1919


19 Mayıs 1919  

Bir lider düşünün bakışlarında tarih yatan
Azmi ve gayreti ile bir vatan kurtaran
Her davranışı ile geleceği okuyan
Ufku geniş, ilmi geniş bir lider düşünün

İşgali seyrederken boğazda düşünceli, vakur
İşte o zaman karar verdi ya istiklâl ya ölüm ! 

İstiklâl için ne manda ne himaye  
İstiklâl için edilen mücadeleydi çözüm
19 Mayıs 1919’da başlayan o kutlu harekat
101 yıl devam eden bir hürriyet sundu bize

İstiklal için akan onca şehit kanı
Asla unutulmayacak bir ders verdi bize

Onu anlamak demek onu yaşatmak demek
Fikri hür vicdani hür olmak demek
Bunun için de geçmişi, geleceği tarihi iyi okumak gerek

19 Mayıs 1919 bir sırdır.
Bu sır ki milletimizin tarihdeki devamının şifresidir.
Bu sırrın en temel taşı da çalışmak okumak ve cesarettir. 
Cesaretin ise en büyük kahramanı gençlerdir.
Ulu önder bugünü gençlere hediye etmiştir.

Bu eşsiz lider engin bir ilim ile 
100 yıl ötesinden yine yol göstermeye devam etmektedir. 
Ulu önderin şu sözü "Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet  paidar kalacaktır.” diyerek bizlere  bunun için de bir yol haritası çizip ışık tutmuştur.

Kendini genç hisseden her Türk vatandaşına hitabettir. 

Vesselam....
Kulak verelim o kutlu sözlere...


ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

   Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

  Mustafa Kemal AtatürkBurak Korkmaz
19.05.2020 16:20:19
Tebrik ederim.